Foreldrene kan ha innvirkning på barnehagens drift gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalget i barnehagen. Saker meldes til foreldrerepresentantene.

Samarbeidsutvalg:

Samarbeidsutvalget skal være ett rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagen sitt ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver sin representant. Eier velger en representant som sitter i 4 år (valgperioden).   

Styrer i barnehagen har møte-og uttalerett i Samarbeidsutvalget.

Medlemmer barnehageåret 2018/19

  • Politiker (eier sin rep.)
  • Ann Elisabeth Jacobsen (Måne)
  • Tommy Nordnes (Nymåne)
  • Siv Therese Hettervik-Gard, ansatt
  • Solfrid Bringedal, ansatt

Foreldreråd:
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. De kan ha møter etter behov og alle de som møter har en stemme hver.