Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget barnehageåret 2015/2016:

- Janne Karin Våga
- Line Wold Hoem
- Mari Skogen Sztankay
- Gro Helen Førland Ullvang

Politikerrepresentanter:

- Erlend Dale
- Einar Hesthammer (vara)

2 foreldremøter i året, et om høsten og et om våren

Foreldresamtaler:
Alle foreldre skal ha tilbud om to foreldresamtaler med personalet i løpet av barnehageåret. Ønsker en flere samtaler, er det bare å melde fra.

Brukerundersøkelser:
Kommunen sender jevnlig ut brukerundersøkelser til foreldrene. Dersom vi ønsker deres mening eller råd i enkeltsaker, sender vi gjerne ut våre egne undersøkelser.

Kontakt oss:
Er det noe dere ønsker å fortelle oss eller spørre oss om, råd dere vil gi oss eller forslag dere har til oss, er det bare å ta kontakt med de voksne i barnehagen eller styrer direkte.