SU- samarbeidsutvalget – består av leder/nestleder FAU, lærere, andre ansatte, to elever, politisk representant og rektor. Rektor er sekretær, kaller inn og skriver referat.

Innkalling SU/SMU 28. jan. 2020

Referat SU/SMU 28. jan 2020

Referat SU-møte 17.jan. 2019

Referat SU-møte 15.nov. 2018

Referat SU-møte 17.jan. 2019

Info SU-møte 17. jan. 2019