Høsten 2015 starter Tysvær kommune opp et stort mattematikkprosjekt for barnehage og skole. Hun som skal lede prosjektet heter Gerd Bones kjent fra matematikksenteret.

I barnehagen er det tre ansatte utenom styrer som utdannes til ressurspersoner og som vil ha i oppgave å spre kunnskap i personalet. Dette er vi godt i gang med og personalet har alt prøvd ut en del oppgaver sammen med barna. Vi har blant annet brukt et opplegg som vi har kalt helsestasjon hvor barna tar del i en lekegruppe sammen med en voksen og hvor den voksne legger vekt på å ta i bruk matematiske begrep. Barna har også brukt bamser i ulik størrelse som de teller, sammenligner og kategoriserer.