Informasjon om egenandel i helsefremmende/forebyggende grupper

I regi av Tysvær kommune driver fysio-/ergoterapitjenesten en del helsefremmende grupper i sal og i terapibasseng. Denne informasjonen er til deltakere i disse gruppene.

Som sikkert mange allerede kjenner til vedtok regjeringen 01.01.2017 en endring i regelverket for fysioterapi. Denne går ut på at alle over 16 år (uansett diagnose) nå må betale en egenandel for fysioterapi. Egenandelene blir rapportert inn til Helfo og du mottar automatisk frikort (egenandelstak 2) etter at du har betalt inn en sum på kr. 2085. Har du betalt inn for mye blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk. For ordens skyld – dette er ikke samme egenandelstak og frikort som det du oppnår ved betaling hos lege. Frikort etter egenandelstak 2 gjelder for betaling av egenandel hos fysioterapeut, enkelte former for tannbehandling og opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon.

Til tross for innføring av egenandeler har Tysvær kommune bestemt at fysio-/ergoterapi- tjenestens helsefremmende og forebyggende grupper fortsatt skal ha et fokus på forebygging og ikke behandling. Det blir ikke egenandel etter takst på denne type gruppetrening, ettersom tjenesten har valgt å fortsette med et forebyggende fokus på gruppa. Dette får i praksis to viktige følger for deg som deltaker i gruppa:

  1. Som deltaker betaler du kr. 30 pr. gang for deltakelse i gruppa. Denne avgiften er en driftskostnad som du betaler til Tysvær kommune, og vil derfor ikke kunne regnes med på opptjening til frikort egenandelstak 2 som fysioterapibehandling. Trenings- avgiften er med på å bidra til vi fortsatt kan gi deg et helsefremmende tilbud til en lavest mulig kostnad, så flest mulig fortsatt skal ha mulighet til å delta i gruppene våre.

  2. For at flest mulig skal få plass i gruppa (dette gjelder særlig i basseng med begrenset plass) er det viktig at du som ikke benytter tilbudet av helsefremmende eller forebyggende formål, tar kontakt med fysioterapeut for veiledning i forhold til alternative gruppetilbud til deg. Vi har mange ulike gruppetilbud i Tysvær kommune (bla KOLS grupper, grupper i basseng for revmatikere, bassengtrening for gravide mm). Gruppetrening i regi av kommunal fysioterapeut er i utgangspunktet et tilbud for deg som ønsker å forebygge sykdom. Hvis du allerede har en kjent sykdom eller diagnose kan det hende du kan gis et mer spesialisert tilbud i en annen gruppe. Er du i tvil i forhold til dette, så ta kontakt med fysioterapeuten/instruktøren for gruppa.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med avdelingsleder for fysio-/ergotearpi tjenesten på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på telefon 52 75 89 07 / mobil 932 16 636