Stortingsvalget 2021 - Generell informasjon

 • Stortingsvalget 2021 går av stabelen 13. september
 • Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.
 • Valgstyret er ansvarlig for forberedelsen og gjennomføringen av valget i den enkelte kommune.

Har du stemmerett?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du

 • være Norsk statsborger.
 • Ha fylt 18 år innen utgangen av 2021.
 • være, eller ha vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Hvordan stemmer du?

Du kan stemme ved

 • personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen.
 • å avgi forhåndsstemme.

Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Du får valgkortet tilsendt på papir dersom du

 • har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret.
 • ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen din i registeret de siste 18 månedene.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for

 • forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.
 • godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgdirektoratet

Valgdirektoratet har ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Det overordnede statlige ansvaret for valggjennomføring ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), mens det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av valget. Valgdirektoratet er underlagt KMD, og har delegert ansvar for den operative valggjennomføringen på landsbasis.

Valgdirektoratet skal bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen. Valgdirektoratets overordnede prioritering i 2021 er å bidra til en korrekt, sikker, åpen og tillitvekkende gjennomføring av stortings- og sametingsvalget.

Les mer om Valgdirektoratet på Valg.no