Sametingsvalget 2021

Sametingsvalget blir gjennomført samme dag som Stortingsvalget. I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved Sametingsvalget.

I Tysvær kommune er det kun mulig å avlegge forhåndsstemme ved Sametingsvalget.