Når og hvor kan jeg stemme i Tysvær

Her er en oversikt over de forskjellige stemmegivningsperiodene, steder og tidspunkter det er mulig å avgi stemmer ved Stortingsvalget 2021. Endringer kan forekomme.

Stemmegivningsperioder