Manntallet

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du være innført i manntallet.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de har folkeregistrert bostedsadresse den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du sist hadde folkeregistrert bostedsadresse i Norge. 

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Søknaden om innføring i manntallet må være kommet frem til valgstyret innen kl 17.00 den 14. september for å kunne bli innvilget. 

Manntallet lagt ut til offentlig ettersyn.

Manntallet for Tysvær kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn så snart det er klart etter skjæringsdatoen den 30. juni (ca. 10. juli). Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt be om retting av feil. Manntallet blir lagt ut til ettersyn i Servicetorget på rådhuset til og med valgdagen.