Digitalt valgkort

Det digitale valgkortet  er ikke en forutsetning for å stemme, men kan gjøre selve stemmegivningen enklere og raskere. 

Innbyggere som har valgt en digital postkasse fra Digipost eller e-Boks vil få sendt valgkortet digitalt og vil kunne ha valgkortet lett tilgjengelig på mobilen på valgdagen eller ved forhåndsstemming.

De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post, får valgkortet tilsendt på papir.

Les mer om digitale valgkort på valg.no