Forhåndsstemming fra 10. august

I perioden 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme på Tysværtunet kulturhus.

Selve valgdagen er 13. september, men om du allerede har bestemt deg kan det være lurt å stemme i forhåndsstemmeperioden. 

Tidligere år har forhåndsstemmingen foregått på rådhuset, men på grunn av smittevernhensyn vil det dette året foregå i foajeen på Tysværtunet.

Åpningstider forhåndsstemming:
Alle hverdager fra kl 10.00 - 18.00
I tillegg blir det åpent lørdag 28/8 og 4/9 kl. 10.00 - 15.00

I tillegg vil det blir institusjonsstemming ved Nedstrandtunet og Aksdaltunet. Dette vil bli annonsert senere.

Husk å ta med legitimasjon (førerkort, bankkort m/bilde, pass eller tilsvarende).

Det er ikke et krav om at du må ha valgkortet med deg, men det vil gå raskere å stemme om du har det med deg. 

Stemme hjemme?
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din.

Frist for å søke om å forhåndsstemme hjemmefra er fredag 10. september kl. 10.00. Du søker ved ved å kontakte politisk sekretariat på en av følgende måter:

Valggjennomføring og Covid-19
Valgdirektoratet har utarbeidet en smittevernveileder  som det er tatt utgangspunkt i under planleggingen av valg i Tysvær. Hovedbudskapet er at det skal være trygt å stemme, både for velgerne og valgmedarbeiderne. Det er satt i gang en rekke tiltak for å redusere sjansen for smittespreding:

  • forhåndsstemmelokalet er flyttet fra rådhuset til Tysværtunet for å få et større stemmelokale
  • vi har utvidet åpningstidene for å kunne nå enda flere velgere, og at besøk av velgere spres utover et lengre tidsrom
  • hvis det oppstår tendenser til kø vil det bli tilkalt flere valgmedarbeidere for å organisere køen
  • det er laget en plan for ekstra renhold og jevnlig rengjøring/desinfisering av de flatene som kan medføre smittespredning

Velgere som blir satt i karantene eller isolasjon i løpet av forhåndsstemmeperioden oppfordres til å vente med å stemme til de er ute av karantene/isolasjon. Dersom du blir satt i karantene/isolasjon i slutten av forhåndsstemmeperioden/valgdagen vil det legges til rette for du likevel kan stemme hjemme.

For å begrense smitterisikoen oppfordrer vi flest mulig til å forhåndsstemme ved årets valg.

Du finner mer informasjon om valget generelt og valggjennomføringen i Tysvær ved å trykke her