Slik kan du påvirke politisk

Ett innbyggerforslag gir Tysvær kommune sine innbyggere mulighet til å få kommunestyret til å behandle saker de er opptatt av.

Slik sender du inn et innbyggerforslag

  • Skriv tydelig hva forslaget handler om, og forslaget kan kun behandles en gang per valgperiode.
  • Skaff minst 300 underskrifter fra personer som støtter forslaget. Underskriftene må inneholde fullt navn og adresse. Adressene må bekrefte at alle som har signert bur i Tysvær kommune. 
  • Når du har fått nok underskrifter sender du underskriftslistene sammen med forslaget til kommunen.

 

Send forslaget til: Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal

 

Hva skjer etter at vi har mottatt forslaget?

 

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget skal bli behandlet i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelsene som blir gjort og tiltak som blir gjennomført som en følge av forlaget. 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom det enten har samme innhold som et tidligere forslag som er fremmet, eller har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden. Et forslag som er fremmet etter reglene i kommuneloven, og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre det følger av andre regler.

Kontaktinformasjon

Liv Jorunn Frønsdal
Leder Kommunikasjonsavdelingen
E-post
Telefon 90 94 88 91