Fonnakart

Tysvær kommune har integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplan og alle eksisterande reguleringsplanar er tilgjengeleg på nett.

Via Fonnakart kan du søkje opp aktuell plan via plan-namn, eigedom eller adresse.

Treng du kart som skal nyttast som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, kan du kontakta Servicetorget på telefon 52 75 70 00.

Søk i kommuneplanar og reguleringsplanar her external link blue 12px 

Temakart Rogaland

Kartportal frå  Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens kartverk.

Temakart Rogaland external link blue 12px

Se eiendom

Se eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Se eiendom external link blue 12px