Fonnakart

Tysvær kommune har integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplan og alle eksisterande reguleringsplanar er tilgjengeleg på nett.

Via Fonnakart kan du søkje opp aktuell plan via plan-namn, eigedom eller adresse. Sjå rettleiing her 

Treng du kart som skal nyttast som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, kan du søkje om innsyn via mail eller kontakta Servicetorget på telefon 52 75 70 00.

Ved søknad om innsyn bes det nyttast gjeldande søknadsskjema: Søknad om innsyn (PDF)

Søk i kommuneplanar og reguleringsplanar her external link blue 12px 

Temakart Rogaland

Kartportal frå  Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Statens kartverk.

Temakart Rogaland external link blue 12px

Se eiendom

Se eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Se eiendom external link blue 12px