Kulturskolen har som mål å gje barn og unge i Tysvær kommune dei beste vilkår for opplæring i kulturfag, til glede for seg sjølv og andre.