Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen - "Mangfold og fordypning". Planen presenterer kulturskolens mål, innhold og arbeidsmåter. Den beskriver også de 3 opplæringsprogrammene Breddeprogrammet, Kjerneprogrammet og Fordypningsprogrammet.

Denne rammeplanen ble godkjent i Tysvær kommunestyre 24. oktober 2017.

Rammeplan for kulturskolen - "Mangfold og fordypning"