Tysvær kulturskole har laget "Kulturskoleplan for Tysvær 2017 - 2027". Denne planen viser dagens situasjon og veien videre.
Planen ble vedtatt i kommunestyremøte 24. oktober 2017.

Kulturskoleplan for Tysvær 2017 - 2027