Her er en oversikt over hvordan Haugaland Kraft Fiber har planlagt utbyggingen i Tysvær kommune.

 

Melding fra Telenor:

«Dato for nedleggelse er regulatorisk varslet ihht Telenors varslingsplikt fra myndighetene. Vi gjør oppmerksom på at sentraler likevel kan bli stengt før denne dato hvis kundene velger å gå over på alternative løsninger som mobil eller at det bygges fiber i området.»

Haugaland Kraft Fiber

Etter hvert som områdene bygges ut kan en gå til linken under å bestille fiber fra Haugaland Kraft Fiber.

Trykk her for å bestille fiber: Bestillingsweb Haugaland Kraft Fiber

 

Utbygging fiber Tysvær kommune

Haugaland Kraft vil søke om godkjenninger, og når disse foreligger, vil de kunne bygge fortløpende. Prosjektet skal være ferdigstilt innen 2 år.

 

Pågående område:

 

Vedtatt og Pågående område(trykk på plusstegnet for å åpne):