Fonnakart

Tysvær kommune har integrert GisLine WebPlan i kartportalen Fonnakart. Dette betyr at kommuneplan og alle eksisterande reguleringsplanar er tilgjengeleg på nett.

Gå til Fonnakart her external link blue 12px

Via Fonnakart kan du søkje opp aktuell plan via plan-namn, eigedom eller adresse.

Treng du kart som skal nyttast som grunnlag for søknad til Tysvær kommune, kan du kontakta Servicetorget på telefon 52 75 70 00.