Godkjente reguleringsplaner

Alle godkjente reguleringsplaner i Tysvær kommune er tilgjengelig digitalt. I Fonnakart sin kartløsning finner du godkjente reguleringsplaner med tilhørende planmateriell.

Veiledning

Her kartet kan du navigere deg fram til hvilke planer og regler som gjelder for de ulike områdene.

Trykk på Meny øverst til venstre og deretter på Velg kommune. I nedtrekksmenyen som dukker opp på høyre side velger du Tysvær kommune.
 

 

Under Kartlag velger du "Reguleringsplaner". Zoom inn på det aktuelle området du ønsker å se reguleringsplan for. Du kan også skrive inn et gards- og bruksnummer i søkefeltet.

    

Klikk på den reguleringsplanen du ønsker informasjon om. Klikk deretter på "Reguleringsplaner" og deretter på "Reguleringsplan". Du vil nå få informasjon om planstatus, plannavn, planbestemmelser m.m.

 

  

Dersom du vil se plandokumentene, trykk på Planarkiv nederst i boksen til høyre. Dette vil ta deg til ei ny side som ser slik ut:
 

 

På denne siden kan du finne informasjon om reguleringsplanen, plandokumenter og saksbehandlingen. Her kan du også laste ned plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.