Kart og eiendomsinformasjon

Fonnakart/Kommunekart
Kartinnsyn som gir tilgang til søk i kartet og tilgang til vårt planregister med alle vedtatte reguleringsplaner og kommuneplan/kommunedelplaner.

Norgeskart
Kartportal levert av Statens kartverk

Temakart Rogaland
Kartportal fra Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens kartverk-Rogaland og en rekke andre parter i samarbeidet "Norge digitalt-Rogaland".

Se eiendom
Her kan du finne hvem som er registrert som eier av en eiendom, hvilke heftelser som er tinglyst på eiendommen, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet. For opplysninger fra grunnboka kreves det innlogging via bankID.

Kartverket