Veiledning eller forhåndskonferanse?

Trenger du byggesaksveiledning eller er det nødvendig med en forhåndskonferanse? Dersom du skal sette i gang med et prosjekt eller tiltak på din eller andres eiendom, og du har spørsmål rundt dette, kan du kontakte kommunen for å gjøre avtale om byggesaksveiledning eller forhåndskonferanse. 

Når bør du be om byggesaksveiledning?

Planlegger du å gjøre noe på din eller andres eiendom, og lurer på noe, og det ikke er behov for et formelt møte (forhåndskonferanse), kan du kontakte kommunen og be om veiledning. Vi hjelper så godt vi kan med alle dine ubesvarte spørsmål. Ta kontakt med oss på telefon 52 75 70 00 eller på post@tysver.kommune.no. Har du behov for et fysisk møte så avtaler vi det. Er vi opptatt når du ringer, så legg igjen en beskjed til Servicetorget så tar vi kontakt så snart vi har anledning.

Gå gjerne inn på nettsidene til kommunen - plan, bygg og eiendom eller på Direktoratet for byggekvalitet. Her er det mye nyttig informasjon,.www.dibk.no

Når bør du be om forhåndskonferanse? 

Du kan be om en forhåndskonferanse når du har en konkret ide om å gjøre noe på en eiendom. Forhåndskonferanse er et formalisert avklaringsmøte mellom deg, eventuelt din ansvarlige søker, og kommunen. Hensikten er å avklare rammer og forutsetninger som vil være gjeldende. Tema som er aktuelle å diskutere i møtet er gjeldende plan/ny plan, infrastruktur, aktuelt lovverk, myndigheter som må involveres, dokumentasjonskrav, forvaltningspraksis og saksbehandlingstid.

En forhåndskonferanse koster kr. 3 210 ,- .Gebyret trekkes fra endelig byggesaksgebyr.
 

Du kan bestille forhåndskonferanse her: post@tysver.kommune.no, eller sende det til kommunens postadresse.

Ved bestilling av forhåndskonferanse må du oppgi følgende opplysninger:

  • Navn og adresse på bestiller og tiltakshaver
  • Gbnr, festenummer på eiendom, evt adresse
  • Beskrivelse av hva tiltaket gjelder
  • Tegning/skisse eller bilder av eksisterende situasjon og planlagt nytt/nye tiltak
  • Kart med planløsning/plassering
  • Opplisting av forhold/problemstillinger/spørsmål du ønsker svar på i møtet
  • Kom gjerne med flere forslag til møtetidspunkt

Forhåndskonferanse må ikke forveksles med ordinær saksbehandling. Vi tar ikke avgjørelser som er bindende, kun veiledende. Vi kan blant annet ikke si om vi kan gi dispensasjon, men vi kan gi opplysninger om det er behov for å søke dispensasjon, og hva det må søkes dispensasjon fra, samt opplysninger om regelverket for dispensasjon. 

Når vi har mottatt bestilling av forhåndskonferanse, kontakter vi deg for å avtale møtetidspunkt. Skal du benytte et ansvarlig foretak, anbefaler vi at de er med på konferansen. 

Mer informasjon om bestemmelser om forhåndskonferanse finner du i plan- og bygningsloven § 21-1 og byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 med veiledning.