Når du benytter våre elektroniske søknader må du godkjenne samtykkeerklæring. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med Servicetorget på rådhuset, Rådhusvegen 9, 5575 Aksdal.

 

Denne personvernerklæringen for Tysvær kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet.

Henvendelser
Tysvær kommune har etablert personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombudet kan kontaktes via brev, på e-post personvernombud@tysver.kommune.no eller via telefon 52 75 70 00.