Du kan på anmodning få se alle personopplysningene Tysvær kommune har registrert om deg. Dersom personopplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de korrigeres eller slettes. Vi gjør oppmerksom på at annen lovgivning kan begrense sletteplikten.

Denne personvernerklæringen for Tysvær kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet.

Henvendelser
Tysvær kommune har etablert personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombudet kan kontaktes via brev, på e-post personvernombud@tysver.kommune.no eller via telefon 52 75 70 00.