Når du fyller ut digitale skjema eller benytter deg av innloggede tjenester vil dine personopplysninger (for eksempel, navn eller telefonnummer) bli registrert av Tysvær kommune. Informasjonene som blir sendt inn vil bli behandlet fortrolig, så sant du ikke har gitt samtykke til noe annet.

Opplysningene vil være tilgjengelig for saksbehandlende enhet i Tysvær kommune, og benyttes til sakens opprinnelige formål. Avsluttede saker vil være tilgjengelig i kommunens sentrale arkiv.

Denne personvernerklæringen for Tysvær kommune redegjør for hvordan personvernet ivaretas i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom dette webområdet.

Henvendelser
Tysvær kommune har etablert personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Personvernombudet kan kontaktes via brev, på e-post personvernombud@tysver.kommune.no eller via telefon 52 75 70 00.