Sigurd Eikje er rådmann i Tysvær kommune. Han er kommunen sin øvste administrative leiar, og bindeleddet mellom politisk leing og administrasjonen.

For den samla styringa av kommunen sin administrasjon er det etablert eit leiarforum kalla Rådmannsgruppa, som i tillegg til rådmannen, er samansett slik:

Tor Leif Helgesen, økonomisjef
leiar av Økonomikontoret
Tlf. 52 75 71 02

Annbjørg Lunde 
Kommunalsjef Helse og mestring 
Tlf. 982 86 868

Jorid Vea Isdahl
Kommualsjef Oppvekst og kultur 
Tlf. 916 12 512

Bjørn Bruaset  
Kommunalsjef Teknisk
Tlf. 52 75 72 04

Kristin Helle, Personal- og organisasjonssjef
leiar av stabsfunksjonane Personal, Fellessekretariat, Servicetorg og IT
Tlf. 52 75 70 56