Sigurd Eikje er rådmann i Tysvær kommune. Han er kommunen sin øvste administrative leiar, og bindeleddet mellom politisk leing og administrasjonen.

For den samla styringa av kommunen sin administrasjon er det etablert eit leiarforum kalla Rådmannsgruppa, som i tillegg til rådmannen, er samansett slik:

Tor Leif Helgesen
Økonomisjef
Leiar av Økonomikontoret
Mob. 932 16 626

Annbjørg Lunde 
Kommunalsjef Helse og mestring 
Mob. 982 86 868

Jorid Vea Isdahl
Kommualsjef Oppvekst og kultur 
Mob. 916 12 512

Bjørn Bruaset  
Kommunalsjef Teknisk
Mob. 915 80 227

Kristin Helle
Personal- og organisasjonssjef
Leiar av stabsfunksjonane Personal, Fellessekretariat, Servicetorg og IT
Mob. 489 96 884

John-Fredrik Rognsvaag
Plan- og utviklingssjef
Leiar av planavdeling
Mob. 932 16 685