Samtykke

Når du benytter våre elektroniske søknader må du godkjenne samtykkeerklæring.

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Du må da ta kontakt med:

Servicetorget på rådhuset, Rådhusvegen 9, 5575 Aksdal.

Telefon: 52 75 70 00

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.