Opplysninger kommunen har samlet inn om deg

Du kan på anmodning få se alle personopplysningene Tysvær kommune har registrert om deg. Dersom personopplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de korrigeres eller slettes. Vi gjør oppmerksom på at annen lovgivning kan begrense sletteplikten.

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.