Ansvar

Behandlingsansvarlig: Tysvær kommune

Databehandler: Tysvær kommune og systemleverandører

Tysvær kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.tysver.kommune.no, og tilhørende digitale publikumstjenester

Databehandleravtaler mellom Tysvær kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefaling. 

Kontaktinformasjon

Bjarte Stølås Storli
Personvernombud
E-post
Telefon 53 74 80 11

Har du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger? Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.