Innfordring og inkasso

Alle fakturaer fra Tysvær kommune har forfall den 25. hver måned. Dersom du ikke har betalt fakturaen du har mottatt fra Tysvær kommune ved forfall vil kravet bli sendt videre til innfordringsavdelingen i kommunen. Du vil da motta inkassovarsel, og det påløper både gebyr og forsinkelsesrente.

Innfordring av kommunale krav

Ved fortsatt manglende betaling etter purring/inkassovarsel vil saken bli innfordret etter fastsatte lover og forskrifter.

Det kan blant annet medføre:

  • Oppsigelse av barnehage- /SFO plass
  • Tvangsflytting fra eiendom/bolig (forfalt husleie)
  • Betalingsanmerkning

Ved en rettslig inkasso vil det påløpe rettsgebyr i tillegg til allerede påløpte gebyr og renter.

Dersom du har fått krav til innfordring er det viktig å bruke den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen.

Inkasso

Kapitalkontroll er et inkassosystem som Tysvær kommune benytter til innkreving av kommunale avgifter. Alle som har krav kan logge seg på denne portalen for å få informasjon. 

Få mer informasjon om saken din på Kapitalkontroll

Spørsmål eller innvendinger mot selve grunnlaget på fakturaen?

Da må du henvende deg til den avdelingen som har sendt deg fakturaen.

Utfordringer med å betale en faktura?

Hvis du har betalingsproblem i forhold til dine fakturaer fra Tysvær kommune er det bra om du tar kontakt så snart så mulig slik at vi kan finne ei løsning sammen med deg.