Om oss

Innkjøp er kommunens fagavdeling innen offentlige anskaffelser.

Litt om oss

Vi har kjernekompetanse innen regelverk, logistikk, innkjøpsanalyse, samfunnshensyn og avtaleforvaltning. Innkjøp gjennomfører konkurranser og inngår både enkeltavtaler og kommunedekkende rammeavtaler

Å fremme politiske mål innen innovasjon og samfunnsansvar gjennom anskaffelser, og effektivisere og kvalitetsutvikle organisasjonen gjennom bruk av digitale verktøy er sentrale mål for kommunens anskaffelsespraksis. Et sentralt mål er oppfølging av kontrakter, herunder delansvar for bekjempelse av arbeidskriminalitet.

Innkjøp driver veiledning og rådgiving for kommunens virksomheter.

Andre arbeidsoppgaver er deltakelse i felles driftsoppgaver, herunder løpende arbeid med utforming av kommunens regelverk og strategier knyttet til anskaffelser og økonomistyring, utarbeidelse og kvalitetssikring av maler, mm.

Det er et mål at kommunens anskaffelser - konkurransegjennomføring, bestilling og avtaleforvaltning - skal heldigitaliseres.

Kontaktinformasjon

Anne Dagsland
E-post
Mobil 976 01 571