Marta Stavland Skartun

Stillingstittel
Ergoterapeut, voksne
Avdeling
Fysio- og ergotjenesten
Informasjon
  • Kognetive hjelpemidler og HVR-team

I permisjon ut 2021