AKTIVITET

Det er god helse i å være sammen med andre og å være i aktivitet. I Tysvær kommune er det mange muligheter for å holde seg aktiv. Det er flere dagtilbud for eldre og mange trimgrupper og bassenggrupper. I tillegg til ansatte har vi mange frivillige som er engasjerte i dagtilbudene.

Ved aktivitet- og omsorgssentrene i Nedstrand og Aksdal, Sosialsenteret i Nedstrand og Grendasenteret i Skjoldastraumen er det ulike aktiviteter for alle som har lyst til å delta. Det er for eksempel anledning til å spise middag, synge, trimme, gjøre håndarbeid eller være med på turer og konserter.

Aktivitetene er åpne for alle og det er gratis å delta. Du betaler for mat, drikke, dansekvelder og trening i basseng.

SKYSS

Dersom du har behov for transport til og fra aktiviteter på dagsentrene kan du ta kontakt for mer informasjon.

DAGSENTRE

«Bestestova» er dagsenteret for eldre på Tysværtunet i Aksdal. Der kan du være med på morgentrim, quiz, sang/musikk, dans, bingo, andakt, hobby, måltider, biljard og boccia. Det er anledning til å spise middag mandag, onsdag og fredag.
Program for september og oktober 2019 

«Hagastova» er et tilbud for eldre på Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter. Det er et møtested for hjemmeboende og eldre på institusjonen som ønsker å delta i sosialt fellesskap. Du kan være med på sangstunder, strikkeklubb, trim, andakt, høytlesing, boccia, bingo og du kan spise middag sammen med andre syv dager i uken.
Program for Hagaståvå våren 2019

Sosialsenteret i Nedstrand er et tilbud som blir driftet av frivillige to dager i uken. Det er bingo, quiz, andakt, høytlesing av bøker og konserter. På onsdager og fredager kan du spise middag sammen med andre og ta del i et fellesskap.
Program for juli 2019 / Program for hausten 2019 

Grendasenteret i Skjoldastraumen er et tilbud for hjemmeboende eldre to dager i uken. Du kan blant annet være med på trim, sangstund, baking, andakt og høytlesing av bøker. Det er anledning til å spise på tirsdager og middag hver torsdag.
Program for senteret


Dagsenter for hjemmeboende som har demenssykdom

Straumen aktivitetssenter et aktivitetssenter for hjemmeboende personer som har demenssykdom. Med fokus på trivsel og en aktiv hverdag, møtes vi til aktiviteter som tur, trim, sang, baking og måltider. 

Vi har åpent mandag- fredag kl. 10.00-14.00
Du vil bli hentet i forkant av åpningstid, og kjørt hjem etterpå.

Adresse: Straumen aktivitetssenter
Skjoldastraumen Grendasenter
5567 Skjoldastraumen
Telefon: 950 82 265

For mer informasjon: Straumen aktivitetssenter


AKTIVITETSOVERSIKT

Det blir laget aktivitetsoversikt for aktivitetene på alle dagsentrene. Du kan få oversikten ved å ta kontakt med aktivitetsansvarlige, hjemmetjenesten eller du kan få den på e-post.

FRIVILLIG ARBEID

Ønsker du å være med på sosiale aktiviteter som frivillig, eller du har ideer som du har lyst til å sette ut i livet, ta kontakt med aktivitetsansvarlig der du ønsker å bidra!

KONTAKT

Ta kontakt med aktivitetskoordinator/ aktivitetsansvarlige dersom du ønsker å bestille middag, har behov for skyss eller ønsker å få mer informasjon om dagtilbudene.

Aktivitetskoordinator og aktivitetsansvarlig «Bestestova» Tysværtunet: Tove Rullestad, Tlf. 481 52 899 / 52 75 75 06

Aktivitetsansvarlig Nedstrandtunet og Sosialsenteret: Elisabeth Ness tlf. 52 75 87 58

Aktivitetsansvarlig Grendasenteret Skjoldastraumen: Britt-Heidi Søvik tlf. 52 75 89 30 eller 95 12 42 61