AKTIVITET

Det er god helse i å være sammen med andre og å være i aktivitet. I Tysvær kommune er det mange muligheter for å holde seg aktiv. Det er flere dagtilbud for eldre og mange trimgrupper og bassenggrupper. I tillegg til ansatte har vi mange frivillige som er engasjerte i dagtilbudene.

Ved aktivitet- og omsorgssentrene i Nedstrand og Aksdal, Sosialsenteret i Nedstrand og Grendasenteret i Skjoldastraumen er det ulike aktiviteter for alle som har lyst til å delta. Det er for eksempel anledning til å spise middag, synge, trimme, gjøre håndarbeid eller være med på turer og konserter.

Aktivitetene er åpne for alle og det er gratis å delta. Du betaler for mat, drikke, dansekvelder og trening i basseng.

SKYSS

Dersom du har behov for transport til og fra aktiviteter på dagsentrene kan du ta kontakt for mer informasjon.

DAGSENTRE

«Bestestova» er dagsenteret for eldre på Tysværtunet i Aksdal. Der kan du være med på morgentrim, quiz, sang/musikk, dans, bingo, andakt, hobby, måltider, biljard og boccia. Det er anledning til å spise middag mandag, onsdag og fredag.
Program for mars og april 2020 

«Hagastova» er et tilbud for eldre på Nedstrandtunet aktivitet- og omsorgssenter. Det er et møtested for hjemmeboende og eldre på institusjonen som ønsker å delta i sosialt fellesskap. Du kan være med på sangstunder, strikkeklubb, trim, andakt, høytlesing, boccia, bingo og du kan spise middag sammen med andre syv dager i uken.
Program for Hagaståvå våren 2020

Sosialsenteret i Nedstrand er et tilbud som blir driftet av frivillige to dager i uken. Det er bingo, quiz, andakt, høytlesing av bøker og konserter. På onsdager og fredager kan du spise middag sammen med andre og ta del i et fellesskap.
Program for våren 2020 

Grendasenteret i Skjoldastraumen er et tilbud for hjemmeboende eldre to dager i uken. Du kan blant annet være med på trim, sangstund, baking, andakt og høytlesing av bøker. Det er anledning til å spise på tirsdager og middag hver torsdag.


AKTIVITETSOVERSIKT

Det blir laget aktivitetsoversikt for aktivitetene på alle dagsentrene. Du kan få oversikten ved å ta kontakt med aktivitetsansvarlige, hjemmetjenesten eller du kan få den på e-post.

FRIVILLIG ARBEID

Ønsker du å være med på sosiale aktiviteter som frivillig, eller du har ideer som du har lyst til å sette ut i livet, ta kontakt med aktivitetsansvarlig der du ønsker å bidra!

KONTAKT

Ta kontakt med aktivitetskoordinator/ aktivitetsansvarlige dersom du ønsker å bestille middag, har behov for skyss eller ønsker å få mer informasjon om dagtilbudene.

Aktivitetskoordinator og aktivitetsansvarlig «Bestestova» Tysværtunet: Tove Rullestad, Tlf. 481 52 899 / 52 75 75 06

Aktivitetsansvarlig Nedstrandtunet og Sosialsenteret: Elisabeth Ness tlf. 52 75 87 58

Aktivitetsansvarlig Grendasenteret Skjoldastraumen: Britt-Heidi Søvik tlf. 52 75 89 30 eller 95 12 42 61