Sentralbord: 52 75 70 00
Besøksadresse: Rådhusvegen 9, 5570 Aksdal
Postboks 94, 5575 Aksdal

 
Administrasjon  
 Tysvær rådhus, Aksdal 52 75 70 00
 Servicetorg 52 75 70 03
 Turistinformasjon 52 75 70 07
 Ordførar 971 98 320
   
Tysvær Folkebibliotek 52 75 75 40
   
Resultatområdet barnehage  
 Aksdal barnehage 52 75 78 00
 Fjellhaug Friluftsbarnehage 52 75 78 20 
 Førland barnehage 52 75 78 60
 Førresdalen barnehage 52 75 79 10
 Førresfjorden barnehage 52 75 78 40
 Nedstrand barnehage 52 75 78 90
 Skjoldastraumen Maritime FUS barnehage 95 26 16 45
 Tysværvåg barnehage 52 75 78 70
   
Resultatområda Aktivitet og omsorg og Helse og førebygging  
Grendasenter   
 Skjoldastraumen 52 75 89 30
Heimetenester  
 Førresfjorden distrikt 52 75 87 00
 Tysværvåg distrikt 52 75 87 00
 Nedstrand Skjoldstraumen distrikt 52 75 87 50
Sjukeheimar  
 Aksdaltunet 52 75 86 50
 Nedstrandtunet 52 75 87 50
 Tysværtunet 52 75 87 00
Arbeidstiltak  
 Tysvær Vepro 52 75 88 60
Butiltak  
 Fysioterapi og ergoterapi 52 75 89 07
 Fjellhaug personalbase 52 75 88 40
 Førresdalen Personalbase 52 75 87 80
 Hamrane avlastning og bustader 52 75 86 40
 Stølsberg butiltak 52 75 88 50
 Stegaberg butiltak 52 75 88 31
Helsestasjonar  
 Aksdal helsestasjon 52 75 89 14
 Nedstrand helsestasjon 48 99 76 44
 Jordmor Tiril G. Baksaas 90 93 46 32
 Jordmor Oddrun Vist Johansen 90 19 62 29
Resultatområdet kultur  
 Avanti fritidsklubb, Frakkagjerd 46 96 26 14
 Tysværtunet kulturhus 52 75 75 00
 Badeanlegg 52 75 75 10
 Bibliotek 52 75 75 40
 Billettkontor Tysværtunet 52 75 75 00
 Kvelds/helgevakt 52 75 75 11
 Kulturskolen 52 75 75 60
Resultatområdet skule  
 Frakkagjerd barneskole 52 75 81 70
 SFO 52 75 81 75
 Frakkagjerd ungdomsskole 52 75 81 40
 Førland skule 52 75 82 60
 Førre skole 52 75 81 00
 Grinde skule 52 75 86 20
 Nedstrand barne- og ungdomsskule 52 75 84 00
 Straumen skule 52 75 83 60
 Tysværvåg barne- og ungdomsskule 52 75 83 00
 Tysvær læringsarena 52 75 81 45
 Tysvær Opplæringssenter 52 75 80 59
 Sætre Gard 52 77 41 79
Resultatområdet teknisk  
 Byggjeleiar/Driftsleiar 404 19 115