Tysvær kommune

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet og grensar mot kommunane Haugesund, Karmøy, Bokn, Sveio og Vindafjord. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund. Aksdal er eit sentralt kommunikasjonsknutepunkt som bind heilårsvegen E 134 over Haukeli til Oslo saman med E39, kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen.

Tysvær kommune er kjend for sin flotte og vekslande natur. Mange fjordar riv opp landskapet og formar ei kystlinje på heile 220 km. Frå Aksdal, som det føreligg omfattande utviklingsplanar for, med nytt regionalt kjøpesenter, håndtverkssenter og attraktive bustadområder, er det omlag 15 min. køyretid til Haugesund.

Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og med eit godt og desentralsert utbygd skule- og barnehagetilbod.

 

Fakta og tal

Kommunenr: 1146
Organisasjonsnr.: 964 979 812

Innbyggjarar per 01.07.2020: 11 179
Areal: 425,3 km2

Total kystlinje: 220 km.
Jordbruksareal: 55 km2
Skogareal: 168 km2
Ferskvatn: 26 km2