Rådmannen sitt framlegg til budsjett

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2020 og økonomiplan 2021-2023 bygger på budsjett/økonomiplan 2019–2022, kommunestyret sitt rammevedtak i juni 2019, utviklinga i budsjettåret 2019 og regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Budsjettet og økonomiplanen vil bli politisk behandlet i formannskapet 26. november og i kommunestyret 10. desesember.

Vedlegg:

Budsjett 2020. Økonomiplan 2021 - 2023 (digital versjon i Framsikt)

Budsettpresentasjon 28. oktober 2019 (PDF)