Tysvær kommune har inngått avtale med Haugesund om Kemnerfunksjon.

Kemnerkontoret i Haugesund kommune har ansvar for all innfordring av skattar og arbeidsgiveravgift frå firma og enkeltpersonar som er busett i Tysvær kommune, eller har Tysvær som kontorkommune.

Det betyr at alle førespurnader om skatt skal rettast til Kemneren i Haugesund kommune.