Nettkurs

Høsten 2016 startet Tysvær opplæringssenter opp nettkurs for noen av våre elever. Fagbokforlaget har utviklet mange forskjellige nettkurs - både innen norskopplæring, grunnskole og videregående skole.

Våre elever har undervisning på skolen og deltar også på nettkurs som er tilpasset elevens norsk-nivå. De lærer norsk både på skolen og hjemme i sofaen og får utviklet sine digitale ferdigheter. Kurset har grammatiske oppgaver, tema-oppgaver og elevene øver både på å lese, lytte, snakke og skrive.

Hver elev har en veileder som følger opp eleven, retter oppgaver og gir gode råd for å bli bedre i norsk. På disse nettkursene kommuniserer elev og lærer via PC-en, men treffes også jevnlig på skolen.

Linker

Her finner du nyttige linker. Du kan lære mer om mange forskjellige fag og tema. Her er også mye norsk grammatikk å jobbe med. Du kan lese, lytte og gjøre oppgaver.  Klikk og lær:

Sandefjord-skolen

Norsksenteret

Norsksidene