Nød- og vakttelefonar:

Politi 112 / 02800
Brann 110
AMK – liv og helse 113
Legevakt 116 117
Voldtektsmottaket Helse Fonna 52 73 20 00
Krisesenter Vest 52 72 98 84
Barnevernsvakt 404 19 119
Brannvakt Tysvær 907 83 966
Vatn og avløp 950 92 219
Vinterberedskap (gjeld i perioden 15.11 - 15.03) 959 92 777
Miljøpatruljen 477 16 454
Straumbrot (Haugaland Kraft) 05270
Viltskadar - Påkøyrd hjort eller husdyr 52 86 80 00