Nød- og vakttelefonar:

Politi 112 / 02800
Brann 110
AMK – liv og helse 113
Legevakt 116 117
Voldtektsmottaket Helse Fonna 52 73 20 00
Krisesenter Vest 52 72 98 84
Barnevernvakt 901 70 591
Haugaland brann og redning IKS 919 10 111
Vatn og avløp 950 92 219
Vinterberedskap (gjeld i perioden 15.11 - 15.03) 950 92 777
Miljøpatruljen 477 16 454
Straumbrot (Haugaland Kraft) 987 05 271
Viltskadar - Påkøyrd hjort eller husdyr 52 86 80 00
Veterinærvakt Smådyr: 820 90 020
Store dyr: 52 77 32 00