Administrasjon

Namn Ansvar/funksjon Telefon
Marianne Losnegård Rektor 52 75 84 03
Jan Ottar Stråbø Kontaktlærar/inspektør  52 75 84 07
Gry A. Sætre Konsulent 52 75 84 00

Tilsette

Namn Ansvar/Funksjon Kontaktlærartid
Aksland, Johnny vaktmeister  
Staurland, Heidi kontaktlærar 2.trinn Tysdag kl 1330-1415
Djursvoll, Kjellfrid Hope faglærar Tysdag kl 0830-0915
Halleland, Tove kontaktlærar 3.trinn Måndag kl 1145-1230
Gjærde, Olaug Marvik kontaktlærar 8.trinn, Rådgjevar Tysdag kl 1015-1100
Østensen, Andreas kontaktlærar 9.trinn, Ikt kontakt Tysdag kl 1515-1100
Helgeland,Åshild faglærar  
Espevik,Eivind kontaktlærar 7.trinn Tysdag kl 0915-1000
Landro, Ingrid Hustoft faglærar  
Eide, Janne faglærar  
Løland, Ingrid kontaktlærar 5.trinn /verneombod Onsdag kl 1130-1230
Søndenå, Kårhild sfo leiar  
Marvik,Einar kontaktlærar 10.trinn  
Tørresdal, May Elin assistent  
Mæland, Vivian kontaktlærar 4.trinn  
Losnegård, Marianne Rektor  
Elisabeth Aksland  kontaktlærar 1.trinn  Tysdag kl 1145-1315
Stråbø, Jan Ottar faglærar/inspektør  
Sætre, Gry Anne  konsulent  
Østebø, Margrete assistent  
Aadland, Britt Dagrunn faglærar  
Aadland, Atle faglærar  
Elstad, Ine kontaktlærar 6.trinn  Onsdag kl 1015-1100
Øverland, Inga assistent  

 SMS til lærerene

Aadland,  Britt Dagrunn

19123049950001

Aadland,  Herman Atle

19123049950002

Aksland,  Elisabeth

19123049950003

Djursvoll,  Kjellfrid Hope

19123049950004

Espevlk, Eivind

19123049950005

Gjærde, Olaug Marvik

19123049950006

Halleland, Tove

19123049950007

Helgeland, Åshild

19123049950008

LøIand,  Ingrid

19123049950010

Marvik, Einar

19123049950011

Elstad, Ine

19123049950009

Mæland, Vivian

19123049950013

Landro, Ingrid Hustoft

 

Pedersen, Randi

19123049950015

Staurland,  Heidi

19123049950016

Stråbø,  Jan Ottar

19123049950017

Søndenå,  Kårhild

19123049950019

 Eide, Janne

 

Østebø, Margrete

19123049950021

 Øverland, Inga

 

19123049950022

 

Østensen, Andreas

19123049950024