Dette skuleåret har vi fått to nye lærerar til Nedstrand barne- og ungdomsskule.

Den eine er Marit Lothe som i hovudsak underviser i Tysk på ungdomstrinnet.

Ho er sikkert kjent for fleire frå før, arbeider og på kulturkontoret i Tysvær kommune.

Lovisa Jamne er nyutdanna lærar, vikar, og underviser stort sett på ungdomstrinnet, men har og kroppsøving/symjing  på barnetrinnet.

Velkommen til  NBU begge to !

Nytilsette red