TKFU inviterer til foreldreforedrag med kommunepsykolog

Marit Helene Selvig Johnsen 28.11.2018 i Storsalen Tysværtunet kl 17.30-19.30.

«Å fremme robusthet hos barn». Dagens foreldre har tilgang til mye mer informasjon enn noen gang om hva deres barn trenger for å få et godt liv.

Kanskje for mye informasjon, i alle fall hører vi om utfordringer knyttet til «hva og hvem skal vi høre på, hva bør legges vekt på, og  det er jo så mye som blir sagt..»

Tysvær kommunale foreldreutvalg har med dette i tankene invitert Marit Helene til å snakke om hva hun mener barn i dag trenger for å ha et godt liv både som barn og voksne.

Stormøte i Tysværtunet