Bildet til deg på ungdomstrinnet

I løpet av våren 2019 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I nokre fag kan du ha fått standpunktkarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Sjå informasjon i lenka nedanfor:

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/klage-pa-standpunktkarakter-2019/