NETTVETT - DIGITAL MOBBING".

Tysvær Kommunale Foreldreutvalg (TKFU) inviterer alle foresatte, lærere og skolebarn på trinn 4-10 i Tysvær kommune til stormøte på Tysværtunet 

tirsdag 26/9 kl 18:30 - 20.30

Foredragsholder: 
Alexis Lundh fra Barnevakten.no 


Lundh vil også være tilgjengelig for spørsmål.Link til arrangementets Facebookpage: https://www.facebook.com/events/2050741965158813/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22308%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Link til artikkel i Tysvær bygdeblad: https://tysver-bygdeblad.no/2017/09/14/tar-grep-mot-nettmobbing/