Ungdomsløftet 

Sosiale media – muligheter og grenser. Foredrag til foreldre i Tysvær kommune

Sosiale medier og digitale verktøy er en stor del av barn og unges hverdag. Du som forelder har en viktig oppgave å følge med og følge opp. Sammen med Mobbeombudet i Rogaland inviterer Tysvær kommune alle foreldre i kommunen til foredrag om muligheter og grensesetting ved barn og unges bruk av sosiale media og digitale verktøy.

Dato: 18.mars 2020

Klokkeslett: 19:00 – 21:00

Sted: Tysværtunet kulturhus, storsalen

Innhold:

19:00 – 19:10 Velkommen. Ved Kommunalsjef Oppvekst og Kultur, Jorid Vea Isdahl

19:10 – 19:40 Muligheter og potensialet ved bruk av digitale verktøy i skolen. Ved Rådgiver Tysvær kommune, Lars Johannes Liknes

19:40 – 20:50 Digital mobbing - regelverk og rammer for å skape sunt nettvett. Ved Mobbeombud i Rogaland, Ellen Fjermestad

20:50 – 21:00 Hvem kan foreldre kontakte ved bekymring eller behov for råd og veiledning. Ved Politikontakt Malvin Kvamme