Det vil bli satt opp normal skuleskyss for dei elevar som har krav på dette.

Dei som har avstand frå skulen meir enn 4km (2km 1.trinn) og  ellers av andre årsakar har vedtak på rett til skuleskyss.

  • I tillegg til avstandskravet på en meter i buss er det viktig å merke seg:
  • Sjåførene ikke har anledning/kapasitet til å rettlede elevene ombord i bussene, her må foresatte/skolene informere elevene på forhånd hvordan de skal sette seg i bussene.
  • En reisende pr dobbelsete (søsken sitte sammen).
  • Sjåførene har heller ikke anledning til å hjelpe de minste med setebelte.
  • Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak.
  • De to fremste seteradene ombord i bussene er avsperret.
  • I maxitaxi/minibuss som har 16 seteplasser, er det mulig å ta med 10 sittende passasjerer.
  • Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser, 8 sittende passasjerer.
  • Vanlig taxi (personbil) maks 2 passasjerer, ingen i fremsetet.
  • Rullestoltransport i stor taxi, maks 2 rullestoler, dersom 1 meter mellom hver rullestol. Ellers er det maks en rullestol.

I tillegg til avstandskravene har alle transportører, buss, båt og taxi iverksatt ekstra renhold av kjøretøyene. Sjåfører tørker over alle kontaktflater med desinfiserende midler etter hver tur.