Minnar om planleggingsdagar/personalseminar for lærerar og assistentar, måndag 05.november og tysdag 06.november.

Alle skulens elevar har fri.

SFO vil og halde stengt desse dagane.

Planleggingsdag