Situasjonen med corona-virus er nå inne i en ny fase. 7 mars kom en ny oppdatering fra Helsedirektoratet om forsterking av tiltakene for å bremse smittespredning i Norge. I den forbindelse har kommuneoverlegen i Tysvær lagt ut melding til kommunens innbyggere. Dette gjelder også barn i barnehage og skole. Barn som har vært på reise i smitteområder skal være hjemme fra barnehage og skole i 14 dager etter hjemkomst. Generell informasjon under linkene som ligger i meldingen under. Ved spørsmål om situasjonen kan du ringe Folkehelseinstituttet på tlf. 815 55 015. Ved spørsmål rundt egen helse ring fastlegen eller legevakt på tlf 116 117.

Melding fra kommuneoverlegen/smittevernlegen:

Viktig oppdatering 7. mars:

Hvis du har vært på reise i smitteområder må du holde deg hjemme i 14 dager

Dersom du har vært på reise i områder med stor spredning av coronaviruset, ber Helsedirektoratet deg om å holde deg hjemme i fjorten dager for å hindre spredning i Norge. Dette har tilbakevirkende kraft. Du må altså holde deg hjemme 14 dager fra den dagen du forlot området med smitte.

Dette omfatter å:

    • ikke gå på jobb eller skole
    • unngå reiser
    • ikke ta offentlig transport
    • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
    • unngå nær kontakt med andre

Områder med vedvarende spredning oppdateres jevnlig på følgende nettside: www,fhi.no

Les mer på: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Vennlig hilsen

Jorid Vea Isdahl

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

Tysvær Kommune