Elevene fra Tysvær som ble testet for koronavirus har i dag 06.03 fått bekreftet negative resultater. Elevene blir i hjemmekarantene en stund til i tråd med nasjonale helsemyndigheters retningslinjer.

Tysvær kommune har i dag 06.03 fått bekreftet at en voksen person bosatt i Tysvær har testet positivt på koronavirus. Vedkommende er ikke alvorlig syk og oppholder seg hjemme.  Personen har hatt begrenset kontakt med andre etter hjemkomst. Personen har ikke knytning til elevene som testet negativt eller deres familier.

Tysvær kommune følger opp vedkommende i tråd med nasjonale føringer.